Rolduc krijgt schilderij van Hutschemakers in bruikleen

Sjef Hutschemakers heeft een schilderij van een sacramentsprocessie in bruikleen gegeven aan het grootseminarie Rolduc. De kunstenaar heeft het grote doek vorig jaar geschilderd, geïnspireerd door de processie in zijn woonplaats Sint Geertruid. Het schilderij heeft een prominente plaats gekregen in de onlangs geheel gerenoveerde recreatiezaal van het seminarie. Op 8 december, het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, hebben zo’n 175 studenten, docenten en oud studenten van de priesteropleiding het schilderij voor het eerst kunnen bewonderen.

Op dit kerkelijke hoogfeest van Maria wordt traditiegetrouw de verjaardag  van het seminarie Rolduc gevierd. Alle (oud)studenten worden hiervoor uitgenodigd. Dit jaar waren zo’n 150 priesters van heinde en verre naar Kerkrade gekomen om het feest samen met de studenten te vieren, met een eucharistieviering, een inleiding en een feestelijke lunch. Aartsbisschop mgr. Wim Eijk, oud-leerling en oud-docent van Rolduc, zegende daarbij de geheel vernieuwde recreatiezaal in. Sjef Hutschemakers was als speciale gast hierbij uitgenodigd. Hij ontving veel enthousiaste reacties van de  aanwezigen. Zij noemden zijn schilderij zeer inspirerend.

Sjef Hutschemakers heeft de priesteropleiding in Rolduc ook het ontwerpcadeau gedaan van een drieluik glas in loodramen, waarop de wijding van een priester stat afgebeeld. Deze ramen zullen over enige tijd geplaatst worden in de kerk van Stramproy.


De aanwezige priesters tonen hun belangstelling voor het schilderij.


Sjef Hutschemakers met mgr. Jan Vries, de rector van de priesteropleiding.


Sjef Hutschemakers bij zijn schilderij in de recreatiezaal van Rolduc.