Hutschemakers te gast in klooster Wittem
 
Sjef Hutschemakers  loopt mee in de carnavalsoptocht, maar ook in de sacramentsprocessie. Hij houdt van feesten en van stilte en gebed.  Na het carnaval volgt nu in de veertigdagentijd een periode van intensief vasten. Over beide aspecten van zijn bestaan, en uiteraard over zijn creatitiveit en zijn inspiratie als kunstenaar wordt hij uitgebreid geinterviewd: zondag 17 februari in het Klooster in Wittem.
 
Eens in de maand wordt in de Gerarduszaal, achter de bibliotheek van het Klooster van de Redemptoristen in Wittem, tussen 14 en 16 uur een soort praatmiddag gehouden: Kloostergasten. Twee meer of minder bekende Limburgers worder er uitgebreid ondervraagd over wat hen bezield en inspireerd. Ze vertellen over hun geloof en hun visies op de maatschappij. De twee uur durende middag wordt afgewisseld door wat muziek en een inspirerend gedicht. De interviewer is  Wim Dragstra.
Naast Sjef Hutschemakers is ds. Joen Drost te gast.  Als zoon van een dominee uit Den Haag kwam hij na zijn studie als predikant in Kerkrade terecht, vervolgens als studentenpastor in Maastricht. Nu werkt hij nu tot zijn pensionering volgend jaar als predikant voor de kleine protestantse gemeenten in Gulpen en Vaals. Wat zoekt een protestantse Hagenees in het Roomse Zuiden? Ook daarover zal hij aan het woord komen. Ds. Drost doet aan vasten in deze veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op het Paasfeest. Opmerkelijk voor een protestant. Waarin verschilt zijn vasten van dat van Sjef Hutschemakers? Ook de liefde voor de zang delen beide gasten. Sjef Huteschemakers zingt in een gregoriaans koor en Joen Drost in de Opera Comique van Maastricht. Hutschemakers zal ook een schilderij mee brengen naar Wittem, waarin de lijdende Christus centraal staat. Hij vertelt waarom hij er nog niet tevreden over is.
Het belooft een boeiende middag te worden. Iedereen is zondag 17 juli van harte welkom bij Kloostergasten in de Gerarduszaal van het Klooster in Wittem tussen 14 en 16 uur. De gesprekken vinden plaats in een ongedwongen sfeer. U kunt er ook terecht voor koffie, thee, of een Gerardusbiertje.
Meer informatie op de website: www.kloosterwittem.nl