Traditie en vernieuwing tijdens opening expositie in Valkenburg

Tekeningen en schetsen van Sjef, digitale animatie en computerprint van de Amsterdamse kunstenaar Gregor Wintgens, de confrontatie tussen traditie en vernieuwing, flamenco-muziek en een geanimeerd en geïnteresseerd publiek. Dat waren elementen tijdens de opening zondag 30 oktober van de expositie in Hotel Walram in Walram.

Oud minister Maria van der Hoeven zei het al tijdens haar openingstoespraak. Kunst kan grenzen verleggen, telkens op zoek gaan naar nieuwe ideeën, naar verandering. Of iedereen het mooi vindt is niet belangrijk. Toen Sjef destijds de kerk in zijn geboortedorp Banholt beschilderde, was ook niet iedereen daar blij mee. Van der Hoeven wel, zij herinnert zich dat haar ouders, afkomstig uit hetzelfde dorp, vanuit de ‘Hutsch’-kerk zijn begraven. Het sprak haar daarom zo aan, dat Sjef hier in Valkenburg de confrontatie aanging met de jonge kunstenaar Gregor Wintgens.

Wintgens was na gesprekken met Sjef geïntrigeerd door het religieuze en spirituele karakter van diens werk. Met name zijn afbeeldingen van de processie. Daarop heeft hij gereflecteerd in zijn werk: ‘Processie’. Sjef vertelde hem dat hij eens geraakt werd door het licht dat straalde op en vanuit de kinderen die meeliepen in de processie. Wintgens is daarom opzoek gegaan naar een oude foto van een scaramentsprocessie, waarbij kinderen met hun moeder op straat toekijken. Die foto heeft hij weergegeven in een korte digitale animatie en tevens een computerprint. De processiegangers lijken te bewegen achter flikkerende licht dat hen bedekt. De niet gelovig opgevoede Wintgens ziet zichzelf als de toeschouwer, het jongentje aan de kant.

Sjef Hutschemakers vindt het een boeiende ervaring om te zien hoe met moderne technieken op zijn werk wordt gereageerd. Hij kondigde aan zelf weer te zullen reageren op het werk van de drie jonge kunstenaars. Dat zal hij de komende weken doen op het muurvlak naast de projectie van de digitale animatie. Zo wordt het echt een discussie tussen kunstenaars, waar organisator Claudia Volders enthousiast voor pleit. Van haar leermeester Sjef Hutschemakers heeft zij vooral meegekregen: ”je moet werken, en nog eens werken. Met talent alleen kom je er niet”. Voor haar inspirerende woorden.

De expositie duurt nog tot en met 8 januari. Dat is maar goed ook, want er gebeurt nog heel veel in de komende weken. Op de zondagen 20 november en 11 december zal kunstenaar Mark Silverentand tussen 11 en 17 uur laten zien hoe hij is geïnspireerd door het werk van Sjef Hutschemakers. Op de zondagen 27 november en 18 december zal kunstenares Sandra Hanckmann aanwezig zijn om haar reflectie op het werk van Sjef te laten zien, eveneens met gebruikmakend van de nieuwe media, computer, video en fotografie.

Voor liefhebbers van de traditie zal Sjef op verschillende zondagen aan het werk zijn op zijn etspers, die voor deze expositie naar Valkenburg is vervoerd. Hij zal er etsen afdrukken die ook ter plekke te koop zijn. Ook aan kinderen is gedacht. Op dinsdag 15 november zijn kinderen tussen 4 en 10 jaar welkom om mee te doen aan een kinderworkshop tussen 16.30 en 18.00 uur in de expositieruimte. De toegang is gratis. Inschrijven kan via: info@kunstpuntartego.nl.

Genoeg reden om de expositie te bezoeken en terug te komen. De toegang is gratis. Openingstijden in de weekends tussen 11 en 17 uur via de ingang van de galerie. Tijdens werkdagen via de receptie van het bestwestern hotel Walram. Walramplein 31 – 39 in Valkenburg.

Voor meer informatie: www.kunstpuntartego.nl en voor Gregor Wintgens: www.birdcreatives.com
Voor Mark Silverentand: www.marksilverentand.nl
Voor Sandra Hanckmann: www.diepzout.com/hanckmann/werk.whp

 
   
  Claudia Volders heet de bezoekers welkom.  
   
  Maria vander Hoeven tijdens haar openingswoord.  
   
  Anniemiek Kusters zingt en speelt flamencomuziek tijdens de opening.  
   
  Gregor Wintgens voor zijn video animatie van de processie.  
   
  Sjef met zijn kleinzoon Pieke.  
   
  Pieke bekijkt op eigen wijze de expositie.  
   
terug