Inzegening nieuwe kerkramen van Sjef Hutschemakers in Oirsbeek

Op zondag 19 november heeft Jos Schreurs, vicaris en deken van Schinnen na een plechtige viering in de Sint Lambertuskerk in Oirsbeek vijf nieuwe, monumentale  kerkramen ingezegend, ontworpen door Sjef Hutschemakers.  Voordien gaf de kunstenaar een toelichting op zijn ontwerpen en de betekenis van glas-in-loodramen vanuit zijn visie op geloof en kerk. Alle 13 ramen in de kerk zijn nu ontworpen en uitgevoerd door Sjef Hutschemakers.

“Met trots kunnen we zeggen dat onze kerk  een Sjef Hutschemakerskerk is geworden”, zei pastoor  Cordewener is zijn preek voor de geïnteresseerde kerkgangers, waar onder ook de burgemeester en de wethouder van cultuur van de gemeente Schinnen. Vanuit de volle kerk  kwam een warm applaus voor het prachtige resultaat van de jarenlange arbeid van Hutschemakers. Acht grote ramen met elk 18 panelen glas-in-lood met een totale oppervlakte van 80 m2, uitgevoerd in de jaren 1999 tot 2001, met afbeeldingen van oude en moderne heiligen, en  in het afgelopen jaar heeft Hutschemakers  vijf ramen gemaakt voor de oostkant van de kerk van verschillende afmetingen met een totale oppervlakte van 23,5 m2.

Zo’n acht jaar geleden kreeg Sjef Hutschemakers van het kerkbestuur de opdracht om acht grote kerkramen te ontwerpen met afbeeldingen van oude en nieuwe heiligen: de patroonheilige van de kerk St. Lambertus,  St. Gerlachus, St. Francsicus,  de H. Moeder Teresa,  de zalige Johannes XXXIII,  de H. Edith Stein,  de zalige karel Houben en Onze Lieve Vrouw van Oirsbeek. In 2205 en 2006 heeft hij gewerkt aan de vijf kleineren ramen, waarin de kunstenaar de vrije hand kreeg wat de onderwerpen betreft. Hij koos voor de vijf glorievolle geheimen van de rozenkrans: Jezus verrijst uit de doden, Jezus stijgt op ten hemel, de Heilige Geest daalt neer over de apostelen, Maria wordt in de hemel opgenomen en Maria wordt in de hemel gekroond.

In zijn toelichting vertelde Hutschemakers  de kerkgangers over het ontstaan van de techniek van glas-in-loodramen in de 11de eeuw, speciaal voor de grote kathedralen. Hij ontzenuwde de idee dat de religieuze voorstellingen  op de ramen van de middeleeuwse kathedralen  gebruikt werden om de gelovigen, die lezen noch schrijven konden,  kennis van de bijbelse verhalen bij te brengen. “De voorstellingen hadden een sacrale betekenis, want de kerkruimte werd als een heilige plek beschouwd. Dus ook het licht dat via de ramen de kerk binnenkomt  moest heilig zijn. Om dit te verwezenlijken, beschilderde men de ramen met heilige afbeeldingen uit de bijbelse verhalen. Het alledaagse buitenlicht wordt dan als het ware gefilterd door de heilige voorstellingen  en het licht dat door de ramen binnenkomt wordt dan door die heilige voorstellingen heilig of sacraal,” zo hield Hutschemakers zijn luisteraars voor. “Mijn inspiratie van glas-in-lood is dezelfde gebleven als in de middeleeuwen, evenals de kerkvisie,” besloot de kunstenaar zijn toelichting.

Over de glas-in-lood-ramen van de Lambertuskerk in Oirsbeek is een  fraai geillustreerd boekje verschenen, dat voor € 4,- verkrijgbaar is bij het parochiebestuur van deze kerk. Op werkdagen ’s morgens bereikbaar: tel. 045-4421233. Het parochiebestuur heeft ook twee  setjes wenskaarten uitgebracht met details van de ramen voor € 3,- per stuk. Meer informatie over de glasramen, het ontstaan ervan en toelichtingen bij de afbeeldingen vindt u op de website van de Lambertusparochie.