Etsen Sjef Hutschemakers  in museum Het Land van Thorn

Zaterdag 11 oktober 2008 wordt in het oude, witte stadje Thorn een bijzondere expositie geopend over vuur, met als uitgangspunt de grote brand van Thorn in 1728. Op deze tentoonstelling zullen een vijftal etsen van Sjef Hutschemakers te zien zijn, met afbeeldingen van sacramentsprocessies.

Op de expositie in het gemeentemuseum ‘Het land van Thjorn’, zijn  veel  schilderijen en gravures te zien van processies. Behalve de etsen van Sjef Hutschemakers, ook schilderijen met dit thema van de Eysdense kunstenaar Peter Wolfs (1902-1982). Daarnaast bijzonder kerkzilver en prachtige paramenten van parochies uit Midden-Limburg,  Belgisch porselein met afbeeldingen van vuurheiligen en als topstuk een laatmiddeleeuws beeld van Sint Antonius abt, gesneden door meester Henrick Douvermann.


In het werk van  Sjef Hutschemakers komt het thema sacramentsprocessies telkens terug. De kunstenaar wordt geïnspireerd door de folklore rond de traditionele ‘bronk’ met zijn rijkdom aan kleuren, klanken en geuren die jaarlijks  al eeuwen lang door de Limburgs dorpen trekt. Soms beeldt hij het volkse karakter ervan uit, maar vaak ook de mystieke kant van de processie. Als gelovig mens wordt Hutschemakers  telkens weer geraakt door het mysterie van de Eucharistie, de kern van het katholieke geloof: de aanwezigheid van Christus in het geconsacreerde brood en wijn. Het rondtrekken met het Allerheiligste uit eerbied en geloofsuiting ontroert hem telkens weer. Vandaar dat hij bijna jaarlijks penseel of etsnaald pakt om een nieuwe afbeelding te maken. Zo heeft hij inmiddels al tientallen schilderijen en etsen van de processie gemaakt.

De expositie:“Vuur in Thorn”, of in het dialect: “Veur in Thoear”  staat in het teken van de enorme  brand die op 10 oktober 1728 maar liefst veertien huizen, met stallen, schuren en de opgeslagen oogst  in het centrum van Thorn in vlammen deed opgaan. De huizen hadden rieten daken en er stond een harde wind. Het kapittel van Thorn sprak dan ook haar dankbaarheid uit dat het  Stift en de andere huizen in het stadje gespaard  waren gebleven, en zag dit als een goddelijk ingrijpen. Uit dankbaarheid werd op zondag 18 oktober  een processie gehouden. De traditie van deze jaarlijkse zogenaamde brandprocessie bestaat nog steeds. Vandaar het thema van deze tentoonstelling: vuur en processies. 

De officiële opening van de expositie door kerkhistoricus prof. Dr. Peter Nissen  vindt plaats tussen 17.00 en 17.30 uur in de Abdijkerk. Gemeentemuseum  ‘Het land van Thorn’, Wijngaard 14. Tel. 0475-561380. De tentoonstelling is nog te zien t/m 11 januari 2009. Meer informatie vindt u op de website: www.museumhetlandvanthorn.nl.