Sjef Hutschemakers  in televisieserie van RKK/KRO

KRO/RKK-televisie brengt op vanaf 3 januari 2006 een zevendelige serie over de beleving van volksdevotie op het scherm: ”ziel en zaligheid”. Een zoektocht naar de beleving van verschillende vormen van volksdevotie zoals processies en het bezoek aan bedevaartplaatsen in Vlaanderen in Nederland. In de zevende en laatste aflevering: “het bovenaardse ervaren”(uitzending  op 14 februari, Ned.2. 17.10 uur), spelen kunstenaar Sjef Hutschemakers en de sacramentsprocessie in zijn woonplaats Sint Geertruid een belangrijke rol.

Sjef Hutschemakers heeft al vele schilderijen en etsen gemaakt van de scaramentsprocessies, die al sinds de Middeleeuwen  rond Sacramentsdag door de Zuid-Limburgse dorpen trekken. Het is een eerbetoon aan het sacrament van de Eucharistie, het “pronken” (daar komt ook het  Limburgse woord Bronk vandaan) met het Allerheiligste. Sjef zegt er over in de uitzending, staande achter zijn schilderezel in zijn atelier: “Ik schilder bijna ieder jaar weer opnieuw een sacramentsprocessie, omdat het me blijft boeien. Ik ben een gelovig mens en de Eucharistie is voor mij heel belangrijk”.Wijzend naar de H. Hostie in de monstrans op het schilderij, zegt hij: “Dat kleine witte vlekje is mijn inspiratiebron: het lichaam en bloed van Christus. Dat dragen we mee in de processie. Ik vind het iedere keer ontroerend om dat mee te mogen maken.” Sjef maakte voor de processie het afgelopen jaar ook een fraai en kleurrijk zaagseltapijt voor het rustaltaar en de erebogen in zijn dorp.

Het tv- programma geeft een overzicht van een bronk zoals die tot op de dag van vandaag wordt gehouden  in dorpen als Eysden,  Noorbeek, Mheer, Gronsveld  en Banholt, en waar nog steeds een groot deel van de dorpsbevolking actief aan meewerkt. In de uitzending zijn uitgebreid beelden te zien van de start van de processie bij de kerk van Sint Geertruid, van de lange, kleurrijke stoet door het golvende heuvelland door de gehuchten Libeek en Moerslag, de knallen van het zogenaamde kamerschieten als de priester bij het rustaltaar de monstrans met de geconsacreerde hostie omhoog heft en de terugkeer in Sint Geertruid waar de pastoor de nieuwe uniformen van de schutterij zegent. Sjef Hutschemakers  spreekt aan het eind van de uitzending, als de  harmonie afmarcheert, met ontroering over zijn gevoelens op deze voor hem “mooiste dag van het jaar”.

In deze laatste aflevering van “Ziel en Zaligheid”zijn ook beelden te zien van de Sinti-bedevaart naar de kapel van Onze Lieve Vrouw in “t Zand in Roermond en de Boeteprocessie in het West-Vlaamse stadje Veurne.

De tv-serie is gemaakt een samenwerking met de Vlaamse televisie. In het Programma Braambos zal de serie vanaf april worden uitgezonden. Meer informatie over deze televisieserie kunt u vinden op de website van RKK/KRO: www.katholieknederland.nl  Via  TV kunt u Ziel en Zaligheid aanklikken. Er verschijnt ook een dvd met alle afleveringen, en later dit jaar een boek bij uitgeverij Lannoo.

Sjef Hutschemakers heeft ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag in 2006 een speciale ets  gemaakt van een sacramentsprocessie, die nog steeds te koop is. Zie elders op deze website.